Maatalousyhtymän muodostavat Jarmo, Kirsi ja Juha Nykänen. Tilan toiminnasta kantavat päävastuun Jarmo ja Kirsi. Juha käy töissä tilan ulkopuolella ja tuuraa muita yrittäjiä heidän vapaapäivinään.

Jarmo ja Juha ovat koulutukseltaan agrologeja ja Kirsi maatalousyrittäjä. Jarmo tekee lisäksi myös pienimuotoisesti maatilojen neuvontapalveluita. Yrittäjät toimivat kaikki aktiivisesti myös erilaisissa luottamustoimissa.

 

Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Lypsylehmiä on tällä hetkellä n.60 kpl sekä nuorkarja n. 70 kpl. Peltoa tilalla on kaikkiaan noin 95 ha, josta omaa noin 52 ha. Pellon tuotteet, nurmi, ohra ja kaura, käytetään eläinten rehuksi. Metsää tilalla on noin 150 ha.

Tilalla on joulukuussa 2007 käyttöönotettu navetta. Navetassa lypsää DeLavalin lypsyrobotti ja ruokinnasta huolehtii NK-tuotteen mattoruokkija.